Najaarsbeurs komt te vervallen

Nieuwsbrief zomer 2014
Aan alle vrijwilligers, tadalafil inleveraars, kopers, goede doelenorganisaties en andere belangstellenden, kortom iedereen die onze beurs een warm hart toedraagt.
De kinderkledingbeurs najaar 2014 kan helaas geen doorgang vinden!
Sinds tientallen jaren bestaat onze beurs in het Brunssumse en is inmiddels ook over de gemeentegrenzen bekend bij velen die gul hun kleding bij ons brengen en vele enthousiaste kopers. De kinderkledingbeurs is met de jaren uitgegroeid tot een waar begrip en twee keer per jaar maken we er dan weer een heus evenement van voor zowel vrijwilligers, inleveraars, kopers en mooie (kinder)doelen. Voor ons als organisatie is het maatschappelijk belang altijd een grote drijfveer geweest, we kunnen zo veel mensen blij maken.
In het lange bestaan van de beurs hebben we op 4 verschillende locaties de beurzen georganiseerd waarbij het steeds mogelijk werd de nodige verbeteringen aan te brengen qua organisatie en nog meer mensen uit nog meer kleding te laten kiezen, en mooie dingen met onze opbrengst te doen. Onze laatste locatie was in vele opzichten ideaal en eindelijk hoopten we de formule gevonden te hebben om een aantal jaren vooruit te kunnen en de verkoopdag voor ieder tot een geweldig succes te maken. Het systeem stond goed op de rails en heeft een unieke formule en omvang in de regio en ver daarbuiten.
Helaas zijn we echter veel sneller dan gedacht benaderd om een nieuwe locatie voor onze beurs en de opslag van onze spullen te zoeken. Dit was een behoorlijke tegenvaller voor ons. Half mei hebben we met man en macht gewerkt om al onze rekken, haken en overige materialen te verhuizen naar een tijdelijke opslag.
Tja, en dan? Dan ga je met elkaar als bestuur overleggen, je informeert de vrijwilligers en hoopt dat, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, snel een andere ruimte gevonden kan worden. Want dan gaan we gewoon op de oude voet verder en gaan we aan de slag met de organisatie van de najaarsbeurs.
Hoewel we van diverse kanten voorstellen en suggesties hebben gekregen, is dit is echter niet gemakkelijk gebleken zonder afbreuk te doen aan wat we bereikt hebben qua beursomvang. Kleiner gaan organiseren is een optie maar willen we dat? Dan moeten we veel mensen teleurstellen, zowel financieel als qua spullen, mensen die het zo goed kunnen gebruiken. Als bestuur vinden we het eeuwig zonde om dit initiatief dat zo groot geworden is, zo maar ter ziele te laten gaan of snel iets te beslissen.
Daar de zomervakantieperiode aangebroken is en wij normaliter direct na de vakanties beginnen met de voorbereidingen van de volgende beurs, begrijpen jullie dat het kort dag wordt. Omdat we goed willen gaan nadenken over een manier van aanpak om een nieuwe ruimte te vinden maar het ook tijd vinden om ons te bezinnen of er wellicht in een andere vorm mogelijkheden zijn,
hebben we met pijn in ons hart besloten om de najaarsbeurs 2014 in oktober over te slaan. Dit geeft ons wat meer rust en ruimte om op een goede manier door te gaan, want dat is echt wat we willen.
Deze nieuwsbrief kunnen wij niet anders eindigen dan zeer dringend een beroep op jullie allen te doen om rond te vragen, ogen en oren open te houden en deze nieuwsbrief te verspreiden, kortom ons te steunen in onze zoektocht naar een goede ruimte, onder al jullie vrienden en kennissen, particulieren en ondernemers.
Onze wensen:
– een zeer ruime locatie (denk formaat sporthal) die
– twee keer per jaar drie weken beschikbaar is voor het
– innemen, uitpakken en sorteren van de kleding en
– de verkoop gedurende minimaal 1 dag en waar we bovendien
– onze rekken, haken en materialen de rest van het jaar mogen opslaan
– bij voorkeur in de gemeente Brunssum
– budgetvriendelijk, hoeft niet helemaal gratis en er kan altijd aan een soort van sponsoring gedacht worden, vermelding op website en facebook, etc.
Een ruimte die aan alle bovenstaande wensen voldoet, zou natuurlijk geweldig zijn, maar we zijn ook realistisch. We horen ook heel graag alle andere suggesties van jullie, zodat we eventueel kunnen nadenken over combinaties van locaties en mogelijkheden, en onderlinge samenwerking. Alles is bespreekbaar en waard om over na te denken.
Voor alle vragen en suggesties zijn wij bereikbaar op info@kinderkledingbeurs.eu en op 06-44006896. Voor algemene informatie over de beurs is er onze website www.kinderkledingbeurs.eu.
Wij laten de Kinderkledingbeurs Brunssum toch niet in de geschiedenisboeken verdwijnen?
Met vriendelijke groeten, het bestuur van Kinderkledingbeurs Brunssum:
Gaby Daemen
Belinda Aelmans
Lilian Hendrix
Melanie Starremans